Sammenbruddet

En dommedagsprofeti av Frank Guttormseth

Om Sammenbruddet

EN DOMMEDAGSPROFETI I TRE AVSNITT AV FRANK GUTTORMSETH

I romanen 1989 skrevet av Øyvind Myhre (utgitt på Dreyer forlag i 1982) finner man på s. 116 – 128 en pamflett som har tittelen «Sammenbruddet» (med undertittel «En dommedagsprofeti i tre avsnitt av Frank Guttormseth).

Boken 1989 viser hvordan vårt gjennomorganiserte og statskontrollerte samfunn er på vei mot undergangen – alt sett fra libertarianeren Øyvind Myhre sin synsvinkel. Gjennom rollefiguren Frank Guttormseth drøfter Myhre hvordan politikken, staten og det offentlige overtar stadig mer av samfunnslivet og således kontrollen over enkeltmenneskene.

Selv om Myhres profetier utgitt i 1982 ikke ble «oppfylt» i 1989, er det nok av samfunnsborgere (eieren av dette nettstedet inkludert) som mener at Norge er på vei mot et totalitært og statskontrollert samfunn der enkeltindividet ikke er noe verdt.

På bakgrunn av dette spurte jeg i oktober 2012 Øyvind Myhre om han hadde noe imot at jeg publiserte «Frank Guttormseths dommedagsprofeti» til «glede» for mennesker som ikke har funnet veien til Myhres forfatterskap. Det fikk jeg anledning til.

Jeg anbefaler deg å lese Frank Guttormseths ord – husk på tiden det ble skrevet i (begynnelsen av 1980-årene) og tenk selv – er vi fortsatt på vei mot stupet?